En matematisk begavelse. Jo Røislien om Niels Henrik Abel (FLERE PLASSER TILGJENGELIGE VED INNSLIPP KL. 18.30)

Arrangementsinformasjon

FLERE BILLETTER I DØRA VED INNSLIPP KL. 18.30
Det er tomt for gratis forhåndsbilletter, men det er alltid flere plasser tilgjengelig ved innslipp en halv time før arrangementsstart.

Allerede som 22-åring trådte Niels Henrik Abel (1802–1829) inn i de store matematikeres rekker med en liten avhandling som han lot trykkeprivat. Her beviste han at femtegradsligninger ikke generelt kan løses vedrottegnsuttrykk. Videre rakk Abel, før han døde av tuberkulose som 27-åring, åutføre arbeider om algebraiske ligningers teori, uendelige rekkers teori ogelliptiske funksjoners teori, og han er dessuten kjent for det abelskeaddisjonsteorem, om integraler av algebraiske funksjoner.

Jo Røislien er matematiker og professor i medisinskstatistikk, forsker og forfatter. Han har fått priser for sin formidling avkompliserte vitenskapelige emner til et stort publikum, og nå tar han for segAbels liv og banebrytende matematiske forskning.

Arrangementet er en del av serien Norske vitenskapspionerer. Les mer på nb.no.

Restriksjoner

Kun et begrenset antall gratisbilletter legges ut i forkant. Det vil alltid være flere plasser tilgjengelig i døra ved arrangementstart.

Gratis forhåndsbilletter sikrer plass (unummerert) i salen for arrangement ved oppmøte senest ti – 10 – minutter før arrangementsstart. Gratisbilletter som ikke er registrert ti minutter før start, gis videre.