Fleire plassar tilgjengelege i døra | «Bønn for drømmen» Hans Børli 100 år

Arrangementsinformasjon

Alle førehandsbillettane er no henta ut, men det er ikkje naudsynt med billett for å få plass. Halvparten av alle plassane i salen blir tilgjengelege i døra ved innslipp til arrangementet.

I samband med 100-årsjubileet til Hans Børli har Sigmund Groven tonesett tekster av diktaren. Dette har resultert i verket «Bønn for drømmen», som inneheld 12 dikt. Her er både tidlege dikt med rim og rytme som innbyr til viseformatet, og seinare dikt i fri form som er gjennomkomponerte i ein meir moderne musikalsk stil. Ensemblet består av Sigmund Groven (munnspel), Marianne Bye Granheim (mezzosopran), Maren Myrvold (sopran), Aage Kvalbein (cello) og Ivar Anton Waagaard (piano).

Verket vart urframført 4. juni 2017 ved det årlege arrangementet «Junikveld i Børli».

Restriksjoner

Kun et begrenset antall gratisbilletter legges ut i forkant. Det vil alltid være flere plasser tilgjengelig i døra ved arrangementstart.

Gratis forhåndsbilletter sikrer plass (unummerert) i salen for arrangement ved oppmøte senest ti – 10 – minutter før arrangementsstart. Gratisbilletter som ikke er registrert ti minutter før start, gis videre.